​ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ​ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

          ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ผ่านการรับรองมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) ให้คำปรึกษา ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และการฝังแร่รักษา เพื่อสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว โดย นพ.วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก ร่วมด้วยทีมแพทย์ ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

          ปัจจุบัน นพ.วิรุณ โทณะวณิก ดำรงตำแหน่งเป็นรังสีแพทย์อาวุโสด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ศูนย์รังสีของคริสเตียน่า มลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์อาวุโสด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ได้ทำการรักษาด้านโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ร่วมกับการฉายแสง ที่ผ่านมามีคนไข้จากการฝังแร่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากกว่า 4,000 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่พบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • อายุ ดังกล่าวแล้ว ยิ่งอายุสูงขึ้นโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยิ่งสูงขึ้น
  • เชื้อชาติ เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากที่สุดในชาวตะวันตก โดยเฉพาะชนชาติผิวดำ 
  • พันธุกรรม พบโรคได้สูงประมาณ 3 เท่าเมื่อมีครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • อาหาร อาจมีความสัมพันธ์กับการกินอาหาร ไขมัน เนื้อแดงและ/หรืออาหารให้พลังงานสูงต่อเนื่องเป็นประจำ

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการอย่างไร ?

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่เป็นอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ใช่มะเร็ง ทั้งนี้อาการที่พบบ่อย ได้แก่

  • ปัสสาวะบ่อย
  • ปัสสาวะขัด
  • ลำปัสสาวะไม่พุ่ง
  • ปัสสาวะกลางคืนบ่อยผิดปกติ
    **หากมีอาการดังดังไปนี้นั้น มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการเชิงลึกอีกครั้ง**

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากรุนแรงไหม ?

      มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่มีความรุนแรงปานกลาง เป็นโรคที่รักษาหายได้ แต่ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นกับ ระยะโรค ปริมาณสารมะเร็ง(ค่าปริมาณสารมะเร็งยิ่งสูง โรคยิ่งรุนแรง) การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง(เซลล์มะเร็งชนิดมีการแบ่งตัวสูง โรครุนแรง) อายุและสุขภาพผู้ป่วย
      โดยทั่วไป อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ประมาณ 80-90%, ระยะที่ 2 ประมาณ 60-70%, ระยะที่ 3 ประมาณ 50%และระยะที่ 4 อัตรารอดที่ 2 ปี ประมาณ 20-50% ทั้งนี้ขึ้น กับ อายุ สุขภาพผู้ป่วย จำนวนและตำแหน่งอวัยวะที่มีโรคแพร่กระจาย(แพร่กระจายสู่ สมอง ไขสันหลังและปอด รุนแรงกว่าแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก)

ทำไมต้องฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก ?
   1.
ประสบการณ์ด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากยาวนานกว่า 20 ปี ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมากมาแล้วมากกว่า 4,000 ราย
   2.วิธีฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีนี้สามารถให้ผลได้เท่าเทียมกับการผ่าตัด
   3.ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด
   4.ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีแผล ไม่เจ็บตัวมาก ฟื้นตัวเร็ว
   5.ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่าการผ่าตัดและฉายแสง และไม่มีผลต่อการกลั้นขับถ่ายปัสสาวะ

ติดต่อสอบถาม


facebook


ID Line : kae302314 

โทร : 091-770-6639

การฝังแร่ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นวิธีการทางการแพทย์แบบใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัด

          การฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมาก นับเป็นวิทยาการทางการแพทย์แบบใหม่ในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเมืองไทยมีโรงพยาบาลไม่กี่แห่งเปิดทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีนี้ โดยผลไม่ต่างจากวิธีผ่าตัดหรือฉายแสงซึ่งมีผลข้างเคียงสูงพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแทบทุกคนมักจะสูญเสียความสามารถทางเพศไปหลังการผ่าตัด เนื่องจากเส้นประสาทควบคุมองคชาตให้แข็งตัวถูกทำลายไประหว่างลงมีด อีกทั้งยังอาจจะมีเรื่องของการปัสสาวะรั่วตามมา

ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

       โดย นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากจากสหรัฐฯ มีประสบการณ์ด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากยาวนานกว่า 20 ปี ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมากมาแล้วมากกว่า 4,000 ราย ขณะนี้ประจำที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก ได้นำการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแนวใหม่ คือ วิธีฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีนี้สามารถให้ผลได้เท่าเทียมกับการผ่าตัดโดยผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีแผล ไม่เจ็บตัวมาก ฟื้นตัวเร็ว ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่าการผ่าตัด ฉายแสงและไม่มีผลต่อการกลั้นขับถ่ายปัสสาวะ

      การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น เมื่อแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น ผลตรวจเลือด PSA สูงกว่าปกติและผลการตรวจ DRE(Digital Rectal Examination)ผิดปกติ จึงจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากไปทําการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่
     
    ทําได้ 2 วิธี

     วิธีที่ 1 การเจาะผ่านทวารหนัก

      ชึ่งอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้สูงถึง 30%และยังได้ชิ้นเนื้อน้อย ไม่สามารถครอบคลุมทุกส่วนของต่อมลูกหมากได้หมด

     วิธีที่ 2 การเจาะชิ้นเนื้อ โดยใช้ MRI

      ช่วยหาจุดที่อาจเป็นมะเร็งก่อน แล้วตามด้วยวิธีเจาะโดยใช้อัลตร้าซาวด์ผ่านทางทวารหนักแต่จะเจาะผ่านฝีเย็บ โอกาสติดเชื้อแทบจะไม่เกิดขึ้นและเจาะได้ชิ้นเนื้อมากกว่า ครอบคลุมพื้นที่ของต่อมลูกหมากได้ถี่ถ้วน ถ้ามีมะเร็งเติบโตอยู่ในต่อมลูกหมากจะมีโอกาสตรวจพบได้เกิน 80% หัตถการนี้ทำที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ได้ที่เดียวเท่านั้นโดย นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมาก

 ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

การฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมาก

          การฝังแร่กัมมันตรังสีทำแค่ครั้งเดียวก็หาย ไม่ต้องทำซ้ำแต่อาจจะต้องดูระยะของมะเร็งด้วยว่าอยู่ขั้นไหน หากอยู่ในระยะ 1 กับ 2A จะฝังได้ผลดีที่สุดสามารถฝังแร่อย่างเดียวได้ แต่หากไปถึงระยะ 2B นอกจากฝังแร่ยังต้องฉายแสงหรือให้ฮอร์โมนบำบัดช่วย ส่วนระยะ 3 ต้องทำควบคู่กันไป 3 อย่าง ทั้งฝังแร่ ฉายแสงและฮอร์โมนบำบัด  สำหรับระยะ 4 สามารถรักษาได้แค่ฮอร์โมนอย่างเดียวเพราะอาการไปไกลมากแล้ว ยกเว้นบางรายซึ่งยังได้รับการรักษาแบบเดียวกับมะเร็งขั้น 3 ได้

ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

          สำหรับระยะ 4 สามารถรักษาได้แค่ฮอร์โมนอย่างเดียวเพราะอาการไปไกลมากแล้ว ยกเว้นบางรายซึ่งยังได้รับการรักษาแบบเดียวกับมะเร็งขั้น 3 ได้ สารกัมมันตรังสีที่เหมาะสมกับการรักษาคนไข้มีอยู่ 3 ชนิด มีขนาดเท่าเมล็ดข้าว ได้แก่ "ไอโอดายน์-125" สามารถส่งรังสีได้เป็นเวลา 1 ปี, "พาเลเดียม 103" สามารถส่งรังสีได้นาน 4 เดือนและ "ซีเซียม 131" จะส่งรังสีได้ราวๆ 2-3 เดือน ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกบรรจุลงในเม็ดโลหะไทเทเนียมที่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อร่างกาย

          หลังการฝังแร่คนไข้จะไม่มีแผล อาจจะมีรอยรูเข็มเล็กๆบ้างบริเวณฝีเย็บ ใช้เวลาแค่ 3-4 ชั่วโมงก็หายไป นอนพักฟื้นสัก 1 คืนจากนั้นก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่มีข้อแนะนำเพียงเล็กน้อยคือ ยกเว้นออกกำลังกายหนักๆสัก 1-2 อาทิตย์ โดยเฉพาะวิ่งกับขี่จักรยานซึ่งสามารถส่งผลสะเทือนต่อต่อมลูกหมากได้ง่าย

      สรุปแล้ว การฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก มีผลข้างเคียงระยะยาวน้อยกว่าการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก โดยเฉพาะในเรื่องสมรรถภาพทางเพศและการควบคุมปัสสาวะและไม่ทำให้เสี่ยงต่อการมีเลือดออกทางทวารหนักเช่นจากการฉายแสง ผลลัพธ์อาจแตกต่างในแต่ละบุคคล

ติดต่อสอบถาม


facebook


ID Line : kae302314 

โทร : 091-770-6639

 

โปรโมชั่น
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

ทีมแพทย์ ​ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

​ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**