ศูนย์มะเร็งครบวงจร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์มะเร็งครบวงจร  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์มะเร็งครบวงจร

          ปัจจุบันเราจะพบว่าโรคที่คุกคามสุขภาพประชาชนอยู่ในขณะนี้คือ "โรคมะเร็ง" ซึ่งยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำใส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดและอื่นๆ
ศูนย์รักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่เน้นความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการพัฒนาให้เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากอัตราการเกิดมะเร็งมีแนวโน้มมากขึ้นและหลากหลายชนิดขึ้น
ศูนย์รักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆที่ทันสมัยรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อต่อสู้โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเริ่มจากการวินิจฉัยและนำวิธีรักษามะเร็งหลากหลายชนิดรวมทั้ง พัฒนาทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จากการรักษาโรคมะเร็งมากกว่า 20 ปี ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยนับพันรายต่อสู้โรคมะเร็งให้กลับมามีชีวิตปกติและชนะโรคร้ายในที่สุด มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนที่มารับบริการที่ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์จะได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพและทันสมัยโดยทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Care Team)

การบริการ                                                                                                    

หน่วยวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือทันสมัย (ADVANCED TECHNOLOGY)และได้ผลความถูกต้องแม่นยำ อาทิเช่น

 • การตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 160 slides)
 • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)
 • การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray C-Arm)
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultra Sound)
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ แมมโมแกรม (Digital Mammography)
 • การส่องกล้องเพื่อหาความเสี่ยงมะเร็ง (Endoscopy)
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Gastroscope & Colonoscope)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscope)
 • การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimal invasive diagnostic procedure)
 • การเจาะชิ้นเนื้อตับโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Liver biopsy under CT navigation)
 • การเจาะตัดชิ้นเนื้อผ่านผิวหนังด้วยเข็มขนาดเล็ก (Needle Biopsy)

 

 1. ห้องปฏิบัติการมะเร็งวิทยา (Oncology laboratory)

         ศูนย์รักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีความพร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง แนะนำวิธีการตรวจและเครื่องมือที่ทันสมัยแบบครบวงจรซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด การรักษาทางพันธุกรรมบำบัดที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง การรักษาประคับประคองโดยให้การดูแลขณะรักษาและหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เราให้การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและมีการพยากรณ์โรคในช่วงเริ่มต้นของการรักษา การตรวจหาพบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

โรคมะเร็งที่ศูนย์ให้การรักษา

 1. มะเร็งสมอง (Brain Cancer)
 2. มะเร็งกระดูก (Bone Cancer): (สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ) 
 3. มะเร็งเม็ดเลือด (Blood Cancers)
 4. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 5. มะเร็งลำไส้ (Colorectal cancer)
 6. มะเร็งตับ (Liver&Biliriary Cancer)
 7. มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary Cancer) เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ(ฺBladder Cancer), มะเร็งท่อไต(Ureteral Cancer) เป็นต้น    
 8. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)

ทีมแพทย์ ศูนย์มะเร็งครบวงจร

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรกรรมมะเร็งวิทยา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์มะเร็งครบวงจร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**