ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  แบ่งปันไปยัง facebook
serv54_1  
serv54_1 

          สภาวะการณ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทาน ยาต่างๆ อาหารเสริม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อม ส่งผลสู่ภาวะสุขภาพโดยรวม อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ได้หลากหลาย เช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ไปจนถึง โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น การรักษาแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลให้โรคหายขาด บางโรคที่อาจกลับเป็นซ้ำ หรือเรื้อรัง ควรได้รับการดูแลรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

serv54_2  
serv54_3 

          ระบบทางเดินอาหารและตับ  มีจุดเริ่มต้นจากปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไล้เล็ก ลำใส้ใหญ่ และทวารหนัก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน  มีอาการได้หลากหลาย ขึ้นกับตำแหน่งของพยาธิสภาพ  บางโรครักษาหายขาด บางโรคเป็นเรื้อรัง และบางโรคอาจเป็นจุดตั้งต้นของโรคมะเร็ง

"หากมีอาการเหล่านี้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม"

อาการที่พบได้เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร

 • ปวดท้อง จุกแน่นท้อง ด้านบน
 • แสบร้อนอก จุกลำคอ สำรอก
 • อาเจียนบ่อย
 • กลืนลำบาก
 • ขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม
 • ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • มวนท้อง ไม่สบายท้องเรื้อรัง
 • ถ่ายมีมูกเลือด
 • ถ่ายสีดำ
 • ถ่ายเป็นเลือด
 • อาเจียนสีดำ หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • ตาเหลือง ดีซ่าน
 • ท้องโตหรือท้องมาน
 • น้ำหนักลดผิดปกติ

ผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ โดยอาจไม่มีอาการใดๆ

 • ค่าเอ็นไซม์ตับผิดปกติ
 • ค่ามะเร็งขึ้นสูง
 • ผลอุจจาระมีสารเม็ดเลือดแฝง
 • ไวรัสตับอ้กเสบ
 • อุลตราซาวน์ตับผิดปกติ
 • เลือดจาง

          การเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้บ่อย พบได้ทุกกลุ่มอายุ  ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยมีอาการแสดงที่หลากหลาย บางโรค ถูกตรวจพบโดยบังเอิญ  เมื่อมาเจ็บป่วย ด้วยโรคอื่นๆ และบางโรค เริ่มต้นจาก ไม่มีสัญญาณใดๆ จนเริ่มมีอาการผิดปกติ เมื่อได้ตรวจค้นหาสาเหตุ อาจเข้าสู่ระยะที่ รักษาได้ยาก การเฝ้าระวัง และป้องกัน โรคมะเร็งบางชนิด ตั้งแต่ก่อนเกิดโรค การได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อหวัง อัตราการหาย และการมีชีวิตที่ยืนยาว เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และเป็นเป้าหมายของการตรวจรักษา ในปัจจุบัน เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เตรียมพร้อม สำหรับการให้คำแนะนำ และตรวจรักษา ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา อย่างตรงจุด และการดูแลเอาใจใส่ จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

ทีมแพทย์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.จีระเดช ไชยรา

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900