ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  แบ่งปันไปยัง facebook
serv54_1  
serv54_1 

          สภาวะการณ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทาน ยาต่างๆ อาหารเสริม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อม ส่งผลสู่ภาวะสุขภาพโดยรวม อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ได้หลากหลาย เช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ไปจนถึง โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น การรักษาแต่เนิ่นๆ ย่อมส่งผลให้โรคหายขาด บางโรคที่อาจกลับเป็นซ้ำ หรือเรื้อรัง ควรได้รับการดูแลรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

serv54_2  
serv54_3 

          ระบบทางเดินอาหารและตับ  มีจุดเริ่มต้นจากปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไล้เล็ก ลำใส้ใหญ่ และทวารหนัก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน  มีอาการได้หลากหลาย ขึ้นกับตำแหน่งของพยาธิสภาพ  บางโรครักษาหายขาด บางโรคเป็นเรื้อรัง และบางโรคอาจเป็นจุดตั้งต้นของโรคมะเร็ง

"หากมีอาการเหล่านี้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม"

อาการที่พบได้เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร

 • ปวดท้อง จุกแน่นท้อง ด้านบน
 • แสบร้อนอก จุกลำคอ สำรอก
 • อาเจียนบ่อย
 • กลืนลำบาก
 • ขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม
 • ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • มวนท้อง ไม่สบายท้องเรื้อรัง
 • ถ่ายมีมูกเลือด
 • ถ่ายสีดำ
 • ถ่ายเป็นเลือด
 • อาเจียนสีดำ หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • ตาเหลือง ดีซ่าน
 • ท้องโตหรือท้องมาน
 • น้ำหนักลดผิดปกติ

ผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ โดยอาจไม่มีอาการใดๆ

 • ค่าเอ็นไซม์ตับผิดปกติ
 • ค่ามะเร็งขึ้นสูง
 • ผลอุจจาระมีสารเม็ดเลือดแฝง
 • ไวรัสตับอักเสบ
 • อุลตราซาวน์ตับผิดปกติ
 • เลือดจาง

การเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร

        เกิดขึ้นได้บ่อยพบได้ทุกกลุ่มอายุ  ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุโดยมีอาการแสดงที่หลากหลายบางโรคถูกตรวจพบโดยบังเอิญ  เมื่อมาเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ และบางโรคเริ่มต้นจากไม่มีสัญญาณใดๆ จนเริ่มมีอาการผิดปกติเมื่อได้ตรวจค้นหาสาเหตุอาจเข้าสู่ระยะที่รักษาได้ยาก การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดตั้งแต่ก่อนเกิดโรคการได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อหวังอัตราการหายและการมีชีวิตที่ยืนยาว เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นและเป็นเป้าหมายของการตรวจรักษา
        ในปัจจุบัน เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำและตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างตรงจุดและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

ทีมแพทย์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.จีระเดช ไชยรา

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**