ศูนย์สมองและระบบประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์สมองและระบบประสาท  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

        ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศัลยแพทย์ระบบประสาท ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกรและสหวิชาชีพผู้ชำนาญเฉพาะทางกว่า 25 ท่านเพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ ซึ่งได้ผ่านการศึกษาและอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐานระดับสูงจาก JCI(Joint Commission International)ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกอบไปด้วย

   1.อายุรกรรมประสาท (Neurology Services)

 • ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)
 • ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
 • เวียนศีรษะบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
 • คลินิกหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy/ seizure)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
 • ภาวะปวดแสบปวดร้อนจากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
 • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

    2.ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery: เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm),
 • เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation: AVM)
 • Functional Neurosurgery: การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation: DBS) , Epilepsy surgery
 • Pediatric Neurosurgery
 • Peripheral Nerve Surgery
 • Stereotactic Radiosurgery, Novalis

    3. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลอดเลือดสมองคลินิกหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ภาวะสมองขาดเลือดหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตกทำให้สมองขาดเลือดเฉียบพลันและเกิดเนื้อสมองตายมีผล ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางสมองที่พบบ่อยคือ

 • อัมพฤกษ์ อัมพาตเฉียบพลัน (แขน ขา อ่อนแรง)
 • พูดไม่ชัดเฉียบพลัน
 • ปากเบี้ยวหรือลิ้นแข็งเฉียบพลัน (หนังตาตก หลับตาได้ไม่สนิท มุมปากตก พูดไม่ชัด) ซึ่งหากได้การรักษาล่าช้าจะทำให้เนื้อสมองตายและก่อให้เกิดความพิการถาวรได้

      "โครงการสโต๊รกฟาสแทรก" โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีแนวการรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่เป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันในช่วงเวลาทอง (golden period) ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายในระยะเวลา 270 นาทีหรือ 4 ชั่วโมงครึ่งหลังจากเกิดอาการสมองขาดเลือด พบว่า ผู้ป่วยมีโอกาสหายเป็นปกติได้มากถึงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 3 เดือนยิ่งให้การรักษาเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะได้ผลดีเท่านั้น

การให้บริการ

 1. การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง
 2. การตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 3. การตรวจระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด
 4. การตรวจหาการอักเสบของหลอดเลือด
 5. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram) เพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
 6. การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerized tomography) เพื่อดูว่าสมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่
 7. การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดบริเวณคอ (carotid duplex scan) เพื่อดูขนาดและการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นความถี่สูง
 8. การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging) เพื่อดูเนื้อสมอง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดที่คอ เป็นวิธีการที่ไม่เจ็บปวดและมีประสิทธิภาพสูง
 9. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมอง ตีบ ตันหรือแตก
 10. เวียนศีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
 11. พาร์กินสัน หมดสติชั่วครู่ โคม่า
 12. อาการปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะไมเกรน
 13. โรคลมชักหรืออาการวูบ
 14. โรคสมองเสื่อม
 15. อาการชา อ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนและขา
 16. อาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ
 17. ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท พูดไม่ชัด
 18. เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

เวลาทำการ: ทุกวัน 8.00 -20.00 น.

 

ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

นพ.ธีรภัทร บุญญาวรรณกิจ

ศัลยกรรมระบบประสาท

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.โชติธนินท์ ภัทรศุภไพบูลย์

ศัลยกรรมระบบประสาท

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์สมองและระบบประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**