ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ

          มือ ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย มือของคนเรานั้นไม่เพียงแต่มีหน้าที่จับต้องหรือหยิบของเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกในการจับต้อง สัมผัส วัตถุต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตาที่สามของร่างกาย สามารถจะบอกลักษณะ รูปร่างลักษณะได้โดยไม่ต้องใช้ตาดู แต่ถ้าความรู้สึกของมือ เสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุใดก็ตามจะทำให้ความสามารถในการทำงานของมือเสียไปด้วย

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรม และซึ่ง 1 ใน 5 จังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุมือบาดเจ็บสูง โดยเฉพาะกรณีพนักงานทำงานกับเครื่องจักร ทั้งในด้านความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมือบาดเจ็บและความรุนแรงของอุบัติเหตุมือบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากมีการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง

          ด้วยเหตุนี้ ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บที่มือและปัญหามือพิการ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตและเป็นอุปสรรคในการทำงาน จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาและความพิการของผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุทางมือ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้น โดยมีความตั้งใจว่า จะพัฒนาศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ให้กลายเป็นศูนย์ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่ออันดับต้นๆ ของประเทศไทย

serv2_02

          จากการทุ่มเท และมุ่งมั่นทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของทีมแพทย์และบุคคลากรศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเช่น ผ่าตัดมือด้วยกล้อง Microsurgery ไซด์ ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมณี  การจัดหาแพทย์ที่มีความสามารถในด้านศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อมาร่วมทีม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เรื่องการตรวจ การให้ความรู้ในเชิงป้องกัน การพัฒนาวิธีการผ่าตัดมือที่ได้ผลดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้งานของมือหลังการผ่าตัดจนบาดแผลหายดี จนสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          ผลจากการทุ่มเทของทีมศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้ปัจจุบันศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้การผ่าตัด รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มือขาด นิ้วขาด สำเร็จแล้ว มากกว่า 1,000 ราย

          ปัจจุบันศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุมือบาดเจ็บระดับภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดยมีทีมผ่าตัด ทีมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และทีมฟื้นฟู การใช้งานมือที่มากด้วยประสบการณ์ และยังคงพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งๆขึ้นไป

serv2_03serv2_04

          โดยศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหานิ้ว มือ แขนและเส้นประสาทแขน  การผ่าตัดตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นและเส็นประสาทรวมทั้งแก้ไขความพิการด้านเส้นประสาท (Brachial plexus injury) ที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยใช้วิธีจุลศัลยศาสตร์ (Microscope surgery) ,การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ, การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น (Tendon transfer) , การรักษาโรคนิ้วล็อค (Trigger finger) รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome) ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscopic Carpal Tunnel Release: ECTR) , การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอก (Elbow Arthroscopy) ,การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ (Wrist Arthroscopy) , การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป (Carpal bone fracture) , ให้การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด

serv2_06 serv2_05

สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 1. ห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยได้แก่
  • Shoulder Arthroscopy
  • Microsurgery
  • Minimal Invasive Carpal Tunnel Surgery (Arthroscope, Limited Open)
  • Electrodiagnosis
  • Elbow Arthroscope & Wrist Arthroscope
 2. เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกแบบวัดทั้งตัว
 3. ห้องรักษาที่สะอาด ปลอดภัย มีการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย
 4. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกและข้อในเด็ก
 5. มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สามารถให้การดูแลต่อเนื่องอย่างครบวงจรด้วยบรรยายกาศที่สะอาด สบาย และรวดเร็ว

ติดต่อและนัดหมายแพทย์ ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร. 1609

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900