ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

จุลศัลยกรรมคืออะไร
       จุลศัลยกรรมเป็นสาขาย่อย ของงานด้านศัลยกรรมที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กมากๆที่จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศกำลังขยายสูงมาช่วยในการมองขณะทำการผ่าตัด ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของเส้นเลือด และเส้นประสาท
บทบาทของจุลศัลยแพทย์ต่อการผ่าตัดมือคืออะไร?
       เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่มีลักษณะการใช้งานที่พิเศษ มีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อน มีการเคลื่อนไหวที่วิเศษใช้งานได้ตั้งแต่งานหยาบๆ เช่นการหยิบจับธรรมดา ไปจนถึงงานละเอียดมากๆ เช่น การเจียระไนอัญญะมณี รวมไปถึงงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างตา สมอง และการใช้มืออย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น การเล่นเปียโน การเล่นกีต้าร์ เป็นต้น

       ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้มือของมนุษย์มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ศัลยแพทย์มือจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกแขนงหนึ่งด้วยจึงจะสามารถรักษามือที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จักกับศูนย์ผ่าตัดมือ และศัลยกรรมกระดูกและข้อ
       โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บในภาคอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน การบาดเจ็บของมือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด การรักษามือที่บาดเจ็บที่มีลักษณะต่างๆกันเพื่อให้ผลดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้มือนั้นให้ประโยชน์สูงสุด เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญ ประสบการในการรักษาเป็นอย่างดี
ประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรมในการผ่าตัด
1.ใช้ในการต่ออวัยวะที่ขาด เช่น นิ้วขาด มือขาด แขนขาด
2.ใช้ในการผ่าตัดสร้างเนื้อเยื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย
3.ใช้ในการซ่อมสร้างเส้นประสาทที่ถูกทำลาย
เว็บไซด์นี้ ทางศูนย์ผ่าตัดมือ ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเพื่อให้พอทราบแนวทางการรักษาการบาดเจ็บที่เกิดกับมือและ นิ้วในลักษณะต่างๆ  รวมทั้งผลการรักษาที่พอจะคาดหวังได้จากโรงพยาบาลและแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย
การรักษาการบาดเจ็บของปลายนิ้ว
       เป็นที่ทราบกันดีว่า มือและนิ้วเป็นส่วนของร่างกายที่เกิดอุบัติเห็นได้บ่อยที่สุด การบาดเจ็บที่เกิดกับปลายนิ้วที่จำเป็นต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด บางครั้งก็ทิ้งความพิการที่ยอมรับได้ยาก 
       ความพิการเหล่านี้จะติดตัวตลอดไป การแก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับบาดเจ็บที่ปลายนิ้ว เรามีความจำเป็นที่จะต้องถามแพทย์ถึง "ผลการรักษาที่คาดว่าจะได้ให้เป็นที่เข้าใจ" ให้ตรงกันเสียก่อน ก่อนเริ่มทำการรักษาทุกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาด
       ตัวอย่างผู้ป่วยที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาผู้ป่วยนับพันราย ที่เข้ารับการรักษาจากคลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก โรงพยาบาลจุฬารัตน์


ตัวอย่างการรักษาการบาดเจ็บของปลายนิ้ว

การผ่าตัดต่ออวัยวะที่ขาดด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม

       ในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรมมาช่วยในการต่อมือ นิ้ว หรือแขน ที่ขาดออกจากร่างกาย ให้กลับคืนมา พอที่จะใช้งานได้อีก แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมทุกประการก็ตาม โดยมีข้อบ่งชี้กว้างๆในการพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร ดังนี้
1.มือทั้งมือที่ขาด
2.แขนทั้งแขนที่ขาด
3.นิ้วขาดหลายนิ้ว
4.นิ้วหัวแม่มือทั้งนิ้วที่ขาด
สมควรได้รับการผ่าตัดด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม ยกเว้นข้อแม้ดังนี้
1.สภาพของอวัยวะที่ขาดนั้น ต้องไม่เสียหายยับเยินจนเกินไป
2.คนไข้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงดีและสามารถทนต่อการผ่าตัดนานๆได้
3.การเก็บรักษาเนื้อเยื่อส่วนที่ขาดต้องเก็บมาอย่างถูกวิธี
4.ต้องมีจุลศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อนิ้วมือด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์

 

การแต่งมือ - การตัดนิ้วให้สวยงาม ในกรณีที่หลีกเลี่ยงการตัดมิ้วไม่ได้

       ถ้านิ้วที่บาดเจ็บนั้นๆ มีความเสียหายมากๆ เกินกว่าจะรักษาให้พอใช้งานได้ การตัดนิ้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการผ่าตัดจะต้อง ดูดีและใช้งานได้ ต้องทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการกลับไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ดังต่อไปนี้

 

การรักษานิ้วมือที่ถูกกระชากขาด

 

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)