ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ

          มือ ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย มือของคนเรานั้นไม่เพียงแต่มีหน้าที่จับต้องหรือหยิบของเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกในการจับต้อง สัมผัส วัตถุต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตาที่สามของร่างกาย สามารถจะบอกลักษณะ รูปร่างลักษณะได้โดยไม่ต้องใช้ตาดู แต่ถ้าความรู้สึกของมือ เสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุใดก็ตามจะทำให้ความสามารถในการทำงานของมือเสียไปด้วย

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรม และซึ่ง 1 ใน 5 จังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุมือบาดเจ็บสูง โดยเฉพาะกรณีพนักงานทำงานกับเครื่องจักร ทั้งในด้านความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมือบาดเจ็บและความรุนแรงของอุบัติเหตุมือบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากมีการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง

          ด้วยเหตุนี้ ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บที่มือและปัญหามือพิการ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตและเป็นอุปสรรคในการทำงาน จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาและความพิการของผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุทางมือ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้น โดยมีความตั้งใจว่า จะพัฒนาศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ให้กลายเป็นศูนย์ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่ออันดับต้นๆ ของประเทศไทย

serv2_02

          จากการทุ่มเท และมุ่งมั่นทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของทีมแพทย์และบุคคลากรศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเช่น ผ่าตัดมือด้วยกล้อง Microsurgery ไซด์ ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมณี  การจัดหาแพทย์ที่มีความสามารถในด้านศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อมาร่วมทีม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เรื่องการตรวจ การให้ความรู้ในเชิงป้องกัน การพัฒนาวิธีการผ่าตัดมือที่ได้ผลดี และการฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้งานของมือหลังการผ่าตัดจนบาดแผลหายดี จนสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          ผลจากการทุ่มเทของทีมศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้ปัจจุบันศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้การผ่าตัด รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มือขาด นิ้วขาด สำเร็จแล้ว มากกว่า 1,000 ราย

          ปัจจุบันศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุมือบาดเจ็บระดับภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดยมีทีมผ่าตัด ทีมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และทีมฟื้นฟู การใช้งานมือที่มากด้วยประสบการณ์ และยังคงพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งๆขึ้นไป

serv2_03serv2_04

          โดยศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหานิ้ว มือ แขนและเส้นประสาทแขน  การผ่าตัดตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นและเส็นประสาทรวมทั้งแก้ไขความพิการด้านเส้นประสาท (Brachial plexus injury) ที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยใช้วิธีจุลศัลยศาสตร์ (Microscope surgery) ,การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ, การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น (Tendon transfer) , การรักษาโรคนิ้วล็อค (Trigger finger) รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome) ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscopic Carpal Tunnel Release: ECTR) , การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอก (Elbow Arthroscopy) ,การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ (Wrist Arthroscopy) , การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป (Carpal bone fracture) , ให้การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด

serv2_06 serv2_05

สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 1. ห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยได้แก่
  • Shoulder Arthroscopy
  • Microsurgery
  • Minimal Invasive Carpal Tunnel Surgery (Arthroscope, Limited Open)
  • Electrodiagnosis
  • Elbow Arthroscope & Wrist Arthroscope
 2. เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกแบบวัดทั้งตัว
 3. ห้องรักษาที่สะอาด ปลอดภัย มีการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย
 4. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกและข้อในเด็ก
 5. มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สามารถให้การดูแลต่อเนื่องอย่างครบวงจรด้วยบรรยายกาศที่สะอาด สบาย และรวดเร็ว

ติดต่อและนัดหมายแพทย์ ศูนย์จุลศัลยกรรมมือและการปลูกเนื้อเยื่อ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร. 1609

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมมือ (จุลศัลยกรรม)

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900