ศูนย์ศัลยกรรมประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ศัลยกรรมประสาท  แบ่งปันไปยัง facebook

     สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต ผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดโรคทางสมอง คือ ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
    ศูนย์ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาท  โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัด ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด อุบัติเหตุที่ศีรษะ, สมองกระทบกระเทือน, เลือดคั่งในสมอง, เส้นเลือดในสมองแตก, ภาวะน้ำคั่งในสมอง ให้คำปรึกษาและผ่าตัด
โรคทางสมอง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
   
- เนื้องอกในสมอง
    - เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm)
    - เส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM)
    - ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
    - การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองและในผู้สูงอายุ
    - การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง
โรคทางไขสันหลัง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
   
- อุบัติเหตุ
    - เนื้องอก
    - เส้นเลือดผิดปกติ
    - ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่คอ หรือหลัง
    - เนื้องอกในไขสันหลัง

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมประสาท

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.ธีรภัทร บุญญาวรรณกิจ

ประสาทศัลยศาสตร์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900