ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร  แบ่งปันไปยัง facebook

1Heart

          ในสถานการณ์ที่โรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากร ในทุกประเทศทั่วโลก การให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วทันเวลาและมี คุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย

          ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เป็นโรงพยาบาลเอกชน เพียงแห่งเดียวในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีศูนย์หัวใจครบวงจรที่มีความพร้อมสูงสุดในการตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครอบคลุมในทุกๆด้านตลอด 24 ชั่วโมงภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก JCI

          นอกจากนี้ ยังมีห้องตรวจสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด หอพยาบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ และหอพักผู้ป่วยหัวใจ (CCU) รวมถึงมีหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardio-pulmonary rehabilitation unit) ไว้รองรับการดูแลภายหลังเข้ารับการรักษา

          ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ได้สร้างผลงานที่ดีเลิศจนเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจ อันดับหนึ่งในเขตภาคตะวันออก และเป็นหนึ่งในศูนย์โรคหัวใจที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทีมแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ ประจำศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ทุกท่านพร้อมให้การดูแลอย่างทุ่มเทเสียสละตลอดเวลา รวมถึงผ่านการฝึกอบรบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้มีการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อ เนื่องตลอดเวลา นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

ในกรณี มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาในโรงพยาบาล ทุกคนจะได้รับการดูแลและรักษา

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจทันที ภายในไม่เกิน 60 นาที ภายใต้ระบบ Fast Track ที่มีประสิทธิภาพตามมาตราฐานที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน

serv11_7 
serv11_8 
 
serv11_1 
serv11_2 
 

การบริการทางการแพทย์ของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ (Department of cardiology)

2.แผนกมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ (Department of cardiac intervention)

3.แผนกสรีรวิทยาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Department of electrophysiology)

4.แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Department of cardio-thoracic surgery)

5.หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardio-pulmonary rehabilitation unit)

serv11_4

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

serv11_3

ทีมพยาบาล WCU

serv11_5

ทีม OPD โรคหัวใจ

 

ผลงานของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ตามสถิติข้อมูลการให้บริการ 3 ปี)

 • การทำหัตถการ CAG, PCI จำนวนมากกว่า 12,500 ราย

 • การทำหัตถการ EPS จำนวนมากกว่า 200 ราย

 • การทำหัตถการผ่าตัด (ลิ้นหัวใจ,บายพาส (CABG)  ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 750 ราย

การตรวจวินิจฉัยและการรักษา

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG, ECG)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (TEE)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)
 • การตรวจการทำงานหัวใจประกอบกับการให้ยาโดบูทามีน (Dobutamine Stress Echocardiogram)
 • เครื่องตรวจการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา 24 ชม. (Holters monitoring)
 • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือด (ABI Vascular screening)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CTA scan 160 slice)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA scan)
 • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อวินิจฉัย (CAG)
 • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (PCI)
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiologic study)
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร (AICD)
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจ
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจชนิดชั่วคราว
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (RF ablation)

Cardio-thoracic surgery

 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (By pass) แบ่งเป็น 2 ชนิด
 • หัวใจหยุดเต้น
 • หัวใจไม่หยุดเต้น
 • ผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ,เปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยใช้ลิ้นหัวใจชนิดโลหะ,เนื้อเยื้อ,ลิ้นหัวใจมนุษย์ที่ได้รับการบริจาค
 • ผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่: เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ติกฉีกขาด, เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ติกโป่งพอง,
 • ผ่าตัดเส้นเลือดแบบปกติ
 • ผ่าตัดใส่ขดลวดค้ำยันเส้นเลือดผ่านสายสวน (TEVAR)
 • ผ่าตัดแก้ไขความผิดของขั้วหัวใจ
 • ผ่าตัดซ่อมแซมขั้วหัวใจ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนขั้วหัวใจ
 • ผ่าตัดหัวใจด้วยเทคนิคการแผลเล็ก / ผ่าตัดหัวใจด้วยการส่องกล้อง
 • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตริล (Mitral)
 • เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก
 • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
 • ปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน (ASD)
 • ผ่าตัดปอด
 • ผ่าตัดช่องอก
 • ผ่าตัดช่องอกโดยการส่องกล้อง แผลเล็ก (VATS)
 • ผ่าตัดอวัยวะภายในช่องอก
 • ใส่เครื่องปอดเทียมเพื่อการพยุงชีพ: ECMO
 • รถพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิกหัวใจ CCU Mobile

ทีมแพทย์ ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยกรรมทรวงอก

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**