คลินิกทันตกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกทันตกรรมทั่วไป  แบ่งปันไปยัง facebook

คลินิกทันตกรรม ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการและทันตบุคลากรเป็นสำคัญ ให้การป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
 

ทันตกรรมทั่วไป (ศัลยกรรม)

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดแต่งเหงือก

ทันตกรรมบูรณะช่องปาก

 • อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (อมัลกั่ม)
 • อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ฟันหน้า
 • ฟันกรามน้อย
 • ฟันกราม

ปริทันตวิทยา

 • ขูดหินน้ำลายทั้งปาก
 • เกลารากฟัน

ทันตกรรมตกแต่ง

 • ปิดช่องห่างฟัน
 • ฟอกสีฟันทั้งปาก
 • ฟอกสีฟัน (ฟันที่รักษารากแล้ว)

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก
 • ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ
 • สะพานฟันถอดได้
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • เดือยฟัน
 • ครอบฟัน
 • สะพานติดแน่น

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม
 • ถอนฟันน้ำนม
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • รักษารากฟันน้ำนม

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

คลินิกทันตกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**