ศูนย์อุบัติและฉุกเฉิน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์อุบัติและฉุกเฉิน  แบ่งปันไปยัง facebook

          "เวลา" ถือเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บาดเจ็บที่ ที่อาจทำให้สภาพการบาดเจ็บรุนแรงมากยิ่งขึ้นในบาดแผลนั้นๆ การให้การรักษาต้องทำอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต อวัยวะล้มเหลว และผลการแทรกซ้อนอื่นๆ จากการรักษาซึ่งมักพบว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple System Injury: MSI)  ซึ่งหมายถึง การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของร่างกายตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป เช่น ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง กับอวัยวะในช่องท้องและทรวงอก ซึ่งแต่ละระบบที่กล่าวมา ล้วนส่งผลคุกคามต่อชีวิตทั้งสิ้น งานบริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉินจัดเป็นงานด่านหน้า ที่มีความสำคัญของโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้รอดชีวิต ปลอดภัย ลดความพิการซ้ำซ้อน ให้บริการเป็นทีม เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติขณะประสบกับนาทีชีวิต

          จากทำเลที่ตั้งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่มีสาขาตั้งอยู่บนถนนสายหลักหลากหลาย ติดกับถนนบางนา-ตราด, ถนนกิ่งแก้ว ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นถนนมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงมาก โดยในปี 2555 พบว่า มีผู้ป่วยบาดเจ็บอุบัติเหตุมากถึง 11,121 ราย ซึ่งเกิดอุบัติเหตุจากจราจรมากที่สุด รองลงคือ ตกจากที่สูงบาดเจ็บ และบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงบาดเจ็บจากการเผาไหม้ เช่น โดนความร้อน และในจำนวนผู้ป่วย 1,684 ราย มีการรักษาโดยการผ่าตัดจำนวน 72 ราย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (TRAUMA CENTER) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จึงพัฒนาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา รวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉิน, พยาบาลหอผู้ป่วยหนัก, นักรังสีเทคนิค, นักกายภาพบำบัด ฯลฯ ดูแลผู้บาดเจ็บ รวมทั้งความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

การบริการที่สะดวกรวดเร็วของศูนย์

 1. มีเบอร์ Call Center 1609 ในการติดต่อฉุกเฉิน เฉพาะผู้ป่วยหัวใจและสมอง
 2. มีระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานทั้งรถฉุกเฉินพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์พร้อมระบบสื่อสารที่ทันสมัย สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันเวลา
 3. มีบริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุโดยร่วมกับระบบ EMS
 4. มีระบบการประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินตามมาตรฐานของ Triage Scale
 5. มีระบบการบริการฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุห้องฉุกเฉินที่รับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมสำหรับการช่วยชีวิต
 6. มีระบบ X-ray ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถทำที่ห้องฉุกเฉินได้ทันที ทำให้แพทย์ประเมินการบาดเจ็บของระบบโครงร่างและอวัยวะภายในบางระบบได้รวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนจากระยะเวลาและความกระทบกระเทือนในการเคลื่อนย้ายจากการเอกซเรย์แบบปกติ นอกจากนี้ระบบ PACs ยังสมารถอ่านผลผ่านจอมอนิเตอร์ได้แบบไม่ใช้ฟิล์ม จึงทำให้ไม่เสียเวลา
 7. การทำ Fast Ultrasound เพื่อตรวจการบาดเจ็บในช่องท้อง ทำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในช่องท้องได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ต้องรอสังเกตอาการ แพทย์สามารถตรวจพบอวัยวะภายในที่มีความเสียหายได้ตั้งแต่ระยะแรก ทำให้สามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้
 8. มีเครื่อง CT Scan ครบทุกสาขาใหญ่ทั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3, 9 และ 11 โดยล่าสุด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ได้ติดตั้งเครื่อง CT Scan 64 Slice เพื่อลดระยะเวลาการประมวลผลภาพเหลือเพียง 1 นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยขึ้นเตียง ทำให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วยนอกจากนี้ยังเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานด้านต่างๆที่มากขึ้น อาทิ การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดแดง กระเพาะอาหาร และลำไส้พร้อมการแสดงภาพแบบ 3 มิติ
 9. มีกิจกรรมในการให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุในโรงงาน อุบัติเหตุจราจร เช่น กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดประชุมกับมูลนิธินำผู้ส่งผู้ป่วยเพื่อการนำส่งที่ปลอดภัย
 10. กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวทางโรงพยาบาลมีแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางคอยดูแล เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นต้น
 11. มีระบบสำรองยาและเลือดที่เพียงพอต่อภาวะฉุกเฉิน
 12. มีโรงพยาบาลสาขาที่สามารถรองรับผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยบาดเจ็บมีปริมาณมากหรือมาเป็นกลุ่มใหญ่

ความพร้อมของสถานที่

 1. ห้องฉุกเฉินที่กว้างขวางพร้อมเครื่องมือช่วยชีวิต
 2. ห้องผ่าตัดทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 3. แผนก ICU ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
 4. หอพักผู้ป่วยใน
 5. หน่วยงานฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บพร้อมกายอุปกรณ์

ความพร้อมของบุคลากร

 1. ทีมแพทย์

- ศัลยแพทย์ทั่วไป

- ศัลยแพทย์ระบบประสาท

- ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

- ศัลยแพทย์ระบบทรวงอก

- ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trauma

- อายุรแพทย์

- อายุรแพทย์โรคหัวใจ

- รังสีแพทย์

- ศัลยแพทย์นอนเวรตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ทีมพยาบาลที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านงานบริการฉุกเฉินและการอบรมหลักสูตร ACLS, ATLS, การประเมินและช่วยชีวิตในผู้ป่วย Trauma

จากความพร้อมในทุกๆด้าน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์สามารถรองรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการเสียชีวิตหรือความพิการจากอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์อุบัติและฉุกเฉิน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**