ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900