พญ.อัญชุรี บุญจรรยา (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ » ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญชุรี บุญจรรยา (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty

Education
    • April 2000 - Medical Practitioner from Faculty of Medicine  Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Mahidol University

Board Certififfiications
    • May 2006 - Residency training in Ophthalmology Ramathibodi Hospital, Mahidol University
    • June 2007- Oculoplastic Fellowship Program, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Membership
    • Member of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand

Working Experience
    • Since 2007: Ophthalmology and Oculoplastic Consultant at Banphaeo Hospital (Prommirt Branch) and Charoenkrung Pracharak Hospital

Current Position
    • Ophthalmologist

Special Clinical Interests
• Oculoplastic consultant and Botox Clinic for Hemi facial spasm and Blepharo spasm Disease

รายละเอียด 
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   การศึกษาหลังปริญญา    
   แพทย์ฝึกหัด                       โรงพยาบาล ไพศาส จังหวัดนครสวรรค์
   แพทย์ประจำบ้าน                  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ โทร 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

จักษุวิทยา

พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท

พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา

พญ.พิชญา เชื้อพานิช

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา