พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ » ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty

Education
    • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chiangmai University

Board Certififfiications
    • Medical Council of Thailand
    • Thai Board of Ophthalmology
    • The Royal College of Ophthalmologist of Thailand

Membership
    • Medical Association of Thailand
    • Ophthalmology Society of Thailand

Working Experience
    • Srisangworn Hospital, Sukhothai
    • Chularat 3 International Hospital, Samutprakan

รายละเอียด    
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
   แพทย์ฝึกหัด                       โรงพยาบาลพิจิตร
   แพทย์ประจำบ้าน                  โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
   การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 16:00 น.
วันพุธ09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ โทร 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

จักษุวิทยา

พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท

พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา

พญ.พิชญา เชื้อพานิช

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา