นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์ » นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรกรรมทั่วไป
Sub-Specialty

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์     
         คณะแพทศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร  
         อายุกรรมทั่วไป คณะแพทศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เกียรตินิยมและรางวัล 
       เกียรตินิยมอันดับ 2 
       ได้้รับราชการแต่งตั้งจาก สำนักงานประกันสังคม  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ ของประกันสังคม ปี 2554

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 18:45 น.
วันอังคาร07:00 - 18:45 น.
วันพุธ07:00 - 18:45 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์07:00 - 15:00 น.
วันเสาร์08:00 - 09:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคไต

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคไต

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรกรรมทั่วไป

พญ.พิชญา กาญจนเบญจา

อายุรกรรมทั่วไป

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรกรรมทั่วไป

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรกรรม
อนุสาขาโรคระบบการหายใจและวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรกรรม
อนุสาขาอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรกรรมมะเร็งวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์