โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  แบ่งปันไปยัง facebook

เพราะแต่ละวัย แต่ละบุคคลมีความเสี่ยงต่างกัน โรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในแต่ละช่วงวัยและเฉพาะโรคสำหรับคุณ เพื่อเป็นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม


ราคาแพ็คเกจ

ราคาแพ็คเกจ

ราคาแพ็คเกจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
แพคเกจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy)
แพคเกจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscopy)
โปรโมชั่น ศูนย์แพทย์แผนไทย คอร์สดูแลแม่หลังคลอด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคสมองเสื่อม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคปวดศรีษะ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต Stroke Screening
PACKAGE วัคซีน  Zostavax (งูสวัด)

PACKAGE วัคซีน Zostavax (งูสวัด)

เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
ระหว่างวันที่  1 ก.ค.59 - 31 ธ.ค.59
EST การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย , ECHO การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
PACKAGE วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์

PACKAGE วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์

เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
ระหว่างวันที่  1 ก.ค.59 - 31 ธ.ค.59
“มหัศจรรย์” จากการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยเครื่องนวดเพิ่มการไหลเวียนโลหิต EECP
หน้า
1
2
3
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ