โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  แบ่งปันไปยัง facebook

เพราะแต่ละวัย แต่ละบุคคลมีความเสี่ยงต่างกัน โรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในแต่ละช่วงวัยและเฉพาะโรคสำหรับคุณ เพื่อเป็นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม


ราคาแพ็คเกจ

ราคาแพ็คเกจ

ราคาแพ็คเกจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
โปรโมชั่น ศูนย์แพทย์แผนไทย คอร์สดูแลแม่หลังคลอด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคสมองเสื่อม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคปวดศรีษะ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต Stroke Screening
PACKAGE วัคซีน  Zostavax (งูสวัด)

PACKAGE วัคซีน Zostavax (งูสวัด)

เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
ระหว่างวันที่  1 ก.ค.59 - 31 ธ.ค.59
EST การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย , ECHO การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
PACKAGE วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์

PACKAGE วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์

เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
ระหว่างวันที่  1 ก.ค.59 - 31 ธ.ค.59
“มหัศจรรย์” จากการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยเครื่องนวดเพิ่มการไหลเวียนโลหิต EECP
แพคเกจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy)
แพคเกจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscopy)
หน้า
1
2
3
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ