กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ These are our Fantastic skills

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกสิทธิ์การรักษาของคุณ

การบริการทางการแพทย์

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้บริการรักษาพยาบาล เฉพาะสาขาต่างๆ ทั้งอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง, ศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง, โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , ศัลยกรรมประสาท, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, สูติ - นารีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุ, หู คอ จมูก, ผิวหนัง, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึง สนามบินสุวรรณภูมิ